ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ EMAIL ΑΠΟ ΤΟ MICRODEALS ;

δεν λαμβάνω email

Λαμβάνουμε κάποια μηνύματα μελών, στα οποία πολύ δικαίως διαμαρτύρονται διότι δεν λαμβάνουν τα E-mail από το Microdeals, κι έτσι είτε χάνουν κάποια Παραγγελία – εάν πρόκειται για Πωλητές – είτε δεν λαμβάνουν κρίσιμες ειδοποιήσεις, ενημερώσεις κτλ εάν πρόκειται γενικότερα για τα μέλη του website.

Κατ΄αρχήν να εκφράσουμε την λύπη μας γι’ αυτό.

Κατά δεύτερον, ( εκτός από πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις όπου αυτό οφείλεται σε κάποιο τυχαίο γεγονός/σφάλμα του υπολογιστή/απροσεξία του χρήστη ) το πρόβλημα εντοπίζεται όχι στο ότι τα e-mail δεν αποστέλλονται κανονικά από το Microdeals, αλλά το ότι τα E-mail αυτά πηγαίνουν στον φάκελο ‘Ανεπιθύμητα΄ της αλληλογραφίας του χρήστη.

Αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα που υπάρχει με την ηλεκτρονική αλληλογραφία παγκοσμίως.

Κάποιοι E-mail clients ( π.χ Outlook, Thunderbird κτλ ) αλλά και κάποιες από τις πλέον γνωστές online υπηρεσίες αλληλογραφίας ( Gmail, Yahoo, Hotmail κτλ ) , για λόγους ασφάλειας και προστασίας των χρηστών, φιλτράρουν τα εισερχόμενα E-mail και τα καταχωρούν στον λεγόμενο κάδο ‘Ανεπιθύμητης’ αλληλογραφίας ( ή ‘junk’ ή ‘spam’ φάκελο, τα ονόματα ποικίλουν ανάλογα με την υπηρεσία ή τον client ).

Τα φίλτρα αυτά είναι φυσικά αυτόματα και δεν λειτουργούν πάντοτε σωστά, αν και βελτιώνονται διαρκώς.

Στην περίπτωση αυτή – κι αν ο χρήστης δεν είναι έμπειρος ή υποψιασμένος – δεν γίνονται αντιληπτά από αυτόν κάποια από τα εισερχόμενα E-mail του.

Σε αυτήν την περίπτωση, εντάσσονται και οι χρήστες που δεν λαμβάνουν τα E-mail από το Microdeals.

Ποιά είναι η λύση στην περίπτωση αυτή ;

Για να εξασφαλίσετε ότι θα λαμβάνετε πάντα τα E-mail μας, τα βήματα που πρέπει να κάνετε είναι δύο.

1. Ανοίξτε τον φάκελο ‘Ανεπιθύμητα΄ ή Spam ή Junk , εντοπίστε το μέηλ μας και χαρακτηρίστε το ‘μη ανεπιθύμητο από το κουμπί που υπάρχει στην σελίδα του e-mail

2. Αν το παραπάνω δεν λειτουργήσει φροντίστε να προσθέσετε τις κύριες ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις στο Address Book ( Βιβλίο Διευθύνσεων ) του Email client σας ή στις Επαφές σας.

Οι διευθύνσεις αυτές είναι οι εξής

support[at]microdeals.gr

και

support-noreply[at]microdeals.gr

( όπου [at] αντικαταστήστε το με το @ ).

Κάνοντας αυτήν την ενέργεια, το πρόγραμμα αλληλογραφίας που χρησιμοποιείτε θα θεωρήσει τις διευθύνσεις μας απόλυτα ασφαλείς και δεν θα ξαναχάσετε ποτέ E-mail από το Microdeals !

Δείτε το βίντεο με οδηγίες για το Yahoo

Δείτε το βίντεο με οδηγίες για το Gmail

Δείτε το βίντεο με οδηγίες για το Outlook